từ chối trách nhiệm

Giao dịch ngoại hối có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Đòn bẩy cao có thể phát huy cả ưu điểm và nhược điểm của nó. Trước khi quyết định giao dịch tiền tệ, nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận mục tiêu, kinh nghiệm và mức độ rủi ro của mình. Có khả năng mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư ban đầu. Do đó, bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không thể để mất. Nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền tệ và trong trường hợp có nghi ngờ, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ một cố vấn tài chính độc lập.

Cũng có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng hệ thống thực hiện giao dịch dựa trên internet, bao gồm lỗi phần cứng, phần mềm và kết nối internet. Không nhà môi giới nào kiểm soát cường độ tín hiệu, cấu hình thiết bị của bạn hoặc độ tin cậy của các kết nối và không thể chịu trách nhiệm về lỗi giao tiếp, biến dạng hoặc chậm trễ khi giao dịch trực tuyến. Các nhà môi giới có hệ thống sao lưu và kế hoạch dự phòng để giảm thiểu khả năng lỗi hệ thống về phía họ.

Nền tảng giao dịch cung cấp một cách tinh vi để nhập lệnh và theo dõi các lệnh đó. Các nhà môi giới trên trang web của chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các lệnh của bạn được thực hiện ở mức giá yêu cầu. Giao dịch trực tuyến, tuy thuận tiện và hiệu quả, không nhất thiết làm giảm rủi ro liên quan đến giao dịch tiền tệ. Tất cả các báo giá và giao dịch phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận khách hàng.

Forex Club không phải là công ty môi giới và không tiến hành các hoạt động môi giới theo định nghĩa của Đạo luật về giao dịch các công cụ tài chính. Nó không cung cấp lời khuyên tài chính, không đưa ra khuyến nghị, không chấp nhận đơn đặt hàng hoặc thanh toán của khách hàng, cũng như không đóng vai trò trung gian trong việc thực hiện chúng, cũng như không thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác yêu cầu giấy phép đặc biệt. Forex Club cũng không phải là trung gian hay đại lý của một công ty đầu tư. Trang web Forex Club không phải là một bên trong hợp đồng - Khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với nhà môi giới đã chọn. Forex Club cũng không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư được đưa ra trên cơ sở thông tin, phân tích và bình luận được đăng trên trang web này. Đây chỉ là những quan điểm được thể hiện bởi những người tạo ra trang web, mọi người và các công ty hợp tác.

Các nhà đầu tư mở tài khoản đầu tư nên nhận thức được rủi ro liên quan đến việc đầu tư tiền trên thị trường tiền tệ. Bằng cách mở một tài khoản đầu tư, khách hàng xác nhận rằng họ đã quen thuộc với nội dung của trang web này và có đủ kiến ​​thức cũng như kinh nghiệm để thực hiện các khoản đầu tư độc lập.